top of page

SORUNLAR ve HEDEFLER

Dünyada ve ülkemizde turizm endüstrisi hızlı bir değişim gösterip olağanüstü büyümektedir.  Bu hızlı büyüme beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir. Turizm gibi hızlı, değişken ve iç dinamikleri yüksek olan endüstri , kendi içinde birbiriyle ilişkili parametrelerle  beslenen bir yapıdır.  Bu yapının her parametresinin birbiriyle uyum ve ilişkisinde asgari dengeler gözetilmelidir. Dengelerin zıt uçlarda keskinleşmesi ve orantının marjinal boyutlara ulaşması sektörün sağlıksız büyüme görüntüsü terazi kantarının bir tarafa doğru eğimi , diğer alanlarda sorunların zirve noktasına ulaşmasına sebebiyet veriyor.

 

Türkiye'de de turizm 30-35 yıl önce başladığı noktanın çok ilerisindedir. O günkü koşullarda oluşturulan yazılı ve etik hukuksal normların bugün çok yetersiz kaldığı aktüel bir süreç içinde özellikle seyahat acentelerinin yaşadığı sorunlar yaşamsal boyut almıştır. Türkiye'de yaklaşık 10 bin seyahat acentesi bugün fiilen bu yaşamsal mücadeleyi verirken, özellikle seyahat acenteleri içinde bir kesim var ki ağırlıklı bir kesim olan Uçak Bileti Satan Acenteler açısından bu süreç bıçağın kemiğe dayadığı bir noktaya gelmiştir. Ülkemizde seyahat acenteciliği mesleğini icra eden turizm firmalarının büyük bir bölümü çok rahatlıkla toplam seyahat acentelerinin yarısı, havayolu biletçiliği alanında geçimlerini sürdürmektedirler. Özellikle son yıllarda havayolu biletçiliği mesleği onlarca sebepten dolayı çok zor durumlarda icra edilir hale gelmiş ve bu alanda acenteler arasında mağduriyetler her geçen gün hızla artmıştır.
 

Havayolu biletçiliğinin ülkemizde başlıca sorunları,
Başta THY olmak üzere havayollarının kendi satış kanalları olan web siteleri ve mobil uygulamaları ile seyahat acenteleri arasındaki  fiyat eşitsizlikleri, 
Hizmet bedeli farkları,  havayolu biletçiliğinin başlıca temel geçim kaynağı servis bedelidir. Bu konuda acil güncellemenin olmaması.


Yurtdışı ve yurtiçi web satış portallarının Türkiye çıkışlı havayollarının biletlerini aldıkları özel indirimlerle havayollarının kendi web satış kanallarından daha uygun fiyatla satmaları,


Havayollarının kurumsal firmalara acenteleri devre dışı bırakarak pazarlama faaliyetlerinde bulunması
Acentelere çıkartılan ADM (agency debit memo) konusunun  mutabakata bağlanamaması

 

Sistem istismar/suistimal cezalarının belirsizliği
GDS sistemleri ile seyahat acentelerinin işlerini kolaylaştıran programların ücretleme fiyatlarının yeniden düzenlenmesi, Opsiyon sürelerinin yeniden düzenlenmesi, Yabancı havayollarının kendi web sistemlerinde hizmet bedelinin alınmaması ve dolayısıyla satış fiyatlarının seyahat acentelerinin satış fiyatının altında olması.


Diğer ülkelerden başlayan biletler Türkiye seyahat acentelerinde daha pahalı fiyatların düzenlenmesi olarak uygulanmaktadır. Bu ülkelerden satılan promosyonlu fiyatlar Türkiye'deki seyahat acentelerine kestirilmezken, Türkiye çıkışlı promosyonlu  biletlerin bu ülkelerde düzenlenmesi ,
Havayolları web siteleri ve mobil uygulamalarındaki fiyatların seyahat acenteleri satış fiyatları ile eşitlenmesi en hayati konudur. Bu konunun çözülememesi halinde, seyahat acentelerinin uçak bileti satış becerisi ortadan kalkacaktır ve dolayısıyla klasik seyahat acentelerinin uçak bileti satışı kendiliğinden sonlanmış olacaktır.

 

Görüldüğü gibi daha sıralanabilecek onca sorunların varlığı ve bu sorunların artarak devam etmesi ve çözüme yönelik iradelerin yetersiz kalması , uçak bileti satan seyahat acentelerinin dernekleşmesini ve sorunlarını çözmek için ortak akıl ve güçte birleşmelerini zorunlu kılmıştır.


Bu sebeple sorunları yaşayan ve yaşaması bu gidişle kader gibi görülen uçak bileti satan seyahat acenteleri bir araya gelerek UBSAD'ı kurmuşlardır. UBSAD (Uçak Bileti Satan Acenteler Derneği) bir zaruriyetten ortaya çıkmıştır. Ubsad kendi üyelerinin ve hatta üye olamamış havayolu biletçiliğinden geçimini sağlayan bütün bir kesimin haklarını savunmak, bu amaçla bu kesimin işlerini yapabilmesi için  şartların iyileştirilmesi ve haksız rekabet koşullarını ortadan kaldırması için var gücüyle uğraşını verecek bir dernektir. Hiçbir kurum yada kuruluşun alternatifi yada rakibi olmayacak bu dernek üyelerinin işlerini yapabilmesinin koşullarını düzeltmek için varolacaktır.

bottom of page