top of page

Neden Gerekli

Seyahat acentalığı mesleğini icra eden turizm firmalarının yaklaşık %70’i ni ilgilendiren havayolu biletciliği, özellikle son aylardaki gelişen şartlar karşısında oldukça zor duruma düşmüş ve sektördeki mağduriyetleri artmıştır.    

 

Ülkemizde özellikle son 10 yılda hızla gelişen havayolu sektörü ile bu sekörün satış ve iş ortağı olan acentaların, aralarında olması gereken kordinasyonun yeterince sağlanamamış olması ve kontrolsüz büyümesi, taraflar arasında sorunları arttırmış ve dolayısıyla çözümler arasındaki makasın açılarak tarafların olması gereken işbirliğini bir bakıma “haksız rekabete” dönüşmüştür.

Bu noktada Biletleme sektöründe hizmet veren acentelerin ortak bir platformda bir araya gelip seslerini ve çözüm önerilerini daha etkili duyurmak amacıyla UBSAD gibi organize bir çalışma grubu kurulması gerekmiştir. 

Bugün gelinen noktada, seyahat acentaları, ürününü pazarlarladıkları ve temsil ettikleri havayollarıyla rekabet etmek durumunda bırakılmış, bu haksız rekabet maalesef seyahat acentalarını batma noktasına getirmiştir. Bu noktaya gelmenin en önemli sebebi ise, geçmiş dönemde başlatılmış olan çalışmalar çerçevesinde sektör sorunlarının organize bir şekilde havayolu ve diğer paydaşları ile müzakere edilmesine ara verilmiş olması ve halende bunun malesef halen sağlanamamış olmasıdır.

 

Oysa hızla gelişen Havayolu sektörü ve alternatif satış ve dağıtım kanalları karşısında Acentaların gücü hızla tükenmekte ve daha fazla beklemeye mukavemeti kalmamaktadır. Bunu her ay defoult olan, el değiştiren, banka veya alternatif kanallardan para bulmak için çırpınan ve sonu hüsranla biten acenta sayılarından tespit etmek zor değildir.

 

Bu sebeple havayolları ile bayisi ve temsilcisi olan seyahat acentaları arasında dengeleri yeniden tesis etmek, müzakere köprüsü oluşturmak,  çözülemeyen ihtilaflar konusunda hukuki destek vermek, ayrıca mevzuatla ilgili tespit edilen eksiklik ve aksaklıkları, ilgili kamu kurumları nezdinde çözüme ulaştırmak amacıyla bir güç birliği oluşturma ihtiyacı UBSAD ın doğmasına sebep olmuştur.

bottom of page